ความงดงามแบบดั้งเดิมในชีวิตประจำวัน

เครื่องเขินคิชู

เทศกาลเครื่องเขินคิชู

เทศกาลเครื่องเขินคิชู

มาค้นหาสินค้าที่ชอบในเมืองบ้านเกิดของเครื่องเขินคิชูกันเถอะ!

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีการจัด “เทศกาลเครื่องเขินคิชู” ที่บริเวณ “ไดชิกกิอิจิ” ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมจะมีร้านขายส่งสินค้าในท้องถิ่นหลายร้านเรียงรายกันเป็นแถว และมีการจัดจำหน่ายเครื่องเขินคิชูที่จัดแสดงอยู่ในร้านด้วย ถนนคาวาบาตะโดริจะคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาสรรหาสินค้าและผู้คนที่มาเที่ยวชมเทศกาล

วันและเวลา วันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
10:00-16:00 น.
สถานที่จัดงาน ถนนคาวาบาตะโดริ เขตคุโรเอะ เมืองไคนัน และบริเวณรอบๆ